At the end…

Enden, på mit lille eventyr, er nær.. Jeg har sidste skoledag på CUD i morgen, og i næste uge står den på eksamen. 

Wow! Jeg er jo en ret god planlægger, hvis jeg selv skal sige det, men derfor synes jeg nu alligvel, at min snartkommende hjemrejse (9. maj) kommer lidt bag på mig.. Det giver vidst ikke rigtig mening, det jeg får skrevet her. Buttom line er nok bare, at jeg har det godt her i Dubai, nyder livet og tiden flyver afsted førend, jeg får set mig om.. 

I dag har jeg haft fri og er så småt begyndt på at læse til eksamen. Derudover har jeg også brugt et par timer på at prøvepakke. Ja, helt alvorligt, du! Pakke alle kjoler, trøjer og shorts ned i vacuum poser, for så at pakke hele skidtet ud og hænge på plads igen. Det virker skørt, men sagen er jo den, at jeg bare har én kuffert med mig og ville se, om jeg kunne nøjes, når jeg skal hjem igen. Lidt naivt, kufferten var jo proppet til renden, da jeg tog herned. Desuden var shopping udskejelserne, jeg fortalte om sidst, heller ikke hele sandheden, selvfølgelig.. lad mig bare sige det sådan – og jeg har altså brug for mere plads…

Heldigvis for mig, kommer min mor i næste uge og ‘henter mig hjem.’ Tihi, det gør mig glad i mit lille datterhjerte. Krydser fingre for, at jeg kan have de sidste ting i hendes kuffert, og måske jeg skal købe en trolley også.. hmm!

Håber du har en god dag

___________________________________________________________________________________________________

The end on my little adventure is near.. Tomorrow is last day of classes at CUD and next week the exams kicks off.  

Wow! Even though I think I’m a very good planner, I have to admit that my soon-coming return (9th of May) comes as a surprise to me.. Does it make any sense, what I’m writing? Bottom line is probably just that I feel good here in Dubai, enjoying life, and time flies away before I get the time to look around and realize that I’m soon gone. 

Had no school today and I’ve started to study for the exam. Additionally, I also spent a few hours trying to pre-pack my stuff. Yeah, seriously! Pack down all my dresses, sweaters and shorts into vacuum bags just to wrap it all out and hang in place again. Sounds crazy, but the fact is that I only have one suitcase with me – and I simply wanted to see if that could be enough for my return. Somewhat very naive, as the suitcase was stuffed to the gutter, when I went down here!! Guess the shopping excesses, I told you about last time, wasn’t whole truth. I slightly admit that and obviously I need more space…

Fortunately for me, my mother is coming next week to ‘fetch me home.’ Tihi, it makes me happy in my little daughter ‘s heart. Fingers crossed that I can have the rest of my stuff in hers suitcase, and maybe, I should buy a trolley too.. hmm!

Hope you’re having a lovely day.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: